عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از رویکرد کلان به مساله تامین اجتماعی گفت: اگر سکوت کنیم و مشارکت نکنیم، هم طرح اصلاح پارامتریک تصویب می‌شود، هم محاسبه مستمری بازنشستگی را که براساس دو سال آخر خدمت است، به ۵ سال آخر خدمت خواهند رساند و هم بنگاه‌های متعلق به شستا را به بهانه خروج از بنگاه‌داری، واگذار خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، حسین حبیبی در رابطه با وضعیت فعلی تامین اجتماعی، به برخی مخاطرات پیش روی کارگران اشاره کرد و گفت: اگر سکوت کنیم و مشارکت نکنیم، طرح اصلاح پارامتریک تصویب می‌شود که با آن می‌خواهند سن و سابقه را افزایش دهند، آن‌هم با این وضع نابسامان قراردادهای کار و نبود امنیت شغلی و در این صورت هیچ کارگری به سن بازنشستگی نخواهد رسید و هم سهم حق بیمه کارگران را از ۷درصد به ۹درصد  افزایش می‌دهند.

وی ادامه داد: قصد دارند محاسبه مستمری بازنشستگی را که براساس دو سال آخر خدمت است، به ۵ سال آخر خدمت خواهند رساند و هم اینکه شستا را به بهانه خروج از بنگاه‌داری واگذار کنند تا به راحتی آب خوردن، رانت‌خواران و وابستگان به بلوک‌های ثروت و قدرت، سند آنها را به نام خود بزنند.

او بر این باور است که گروه‌هایی وجود دارند که مع‌الاسف هیچ ابائی از تصرف عدوانی حقوق مسلم کارگران‌ در سازمان تامین اجتماعی ندارند، به همین دلیل بر لزوم مشارکت آگاهانه در انتخابات پیش روی مجلس تاکید می‌کند: «باید این بار به راحتی به جناح‌ها و کاندیداهایشان اعتماد نکنیم بلکه با مشارکت صددرصدی، امنیت شغلی، پایداری و ثبات و دائمی شدن قراردادهای کار، حاکمیت اراده در عقد قراردادهای کار برای کارگر، به رسمیت شناختن حق اعتراضات کارگری و حفظ تمامیت و استقلال تامین اجتماعی را نهادینه کنیم».

به اعتقاد حبیبی، کناره گرفتن و مشارکت نکردن می‌تواند اوضاع را از آنچه هست، وخیم‌تر کند، پس کارگران باید به میدان بیایند و با ابزار مطالبه‌گری، آنهایی را که می‌خواهند به خانه ملت راه پیدا کنند، غربال کنند.