دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: ما بارها تلاش کردیم اما نتوانستیم در مجلس برای خاتمه دادن به قراردادهای موقت رای بگیریم. امسال سال آخر نمایندگی من در مجلس است. در این مدت باقیمانده تمام همت فعالان کارگری و کارگران باید تجمیع شود تا بتوانیم این طرح را به مجلس ببریم و برای آن رای بگیریم.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به مساله دستمزد کارگران اظهار داشت: دقت کنیم همین الان عده‌ای برای تعدیل کارگران خیز برداشته‌اند. در برخی کارخانه‌ها اضافه‌کاری را به کارگران تحمیل کرده‌اند، به این خاطر که قدرت پرداخت ندارند و سعی می‌کنند کارگر را فراری دهند.

وی ادامه داد: معتقدیم که 190هزار تومان بن کارگری را با ارز دولتی به ما بدهند تا از طریق تعاونی‌ها تهیه و توزیع کنیم، از این رو یک کار سنگین را از شورای عالی کار می‌خواهیم مبنی بر اینکه بحث غیرنقدی شدن بن کارگری را مطرح کنند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: من 23 سال در شورای عالی کار بودم. بحث مهمی که این روزها مطرح است این است که کارگر برای کارفرما گران درمی‌آید. آن زمان هم این موضوعات مطرح بود. در سال 61 به ما می‌گفتند مزد شما 30درصد قیمت تمام شده است درحالی‌که در تمام دنیا این رقم 15درصد است. ما می‌گفتیم به قیمت تمام‌شده کار نداریم و باید معیشت کارگران را معیار قرار دهیم. محجوب افزود: همین شد که کم‌کم شرکت‌های پیمانکاری واسط شدند. شرکت‌های پیمانکاری هم فقط به دنبال سودجویی هستند. این استثمار کارگران است و ما باید موتور پیمان و قراردادهای موقت کار را از کار بیندازیم تا کارفرما مجبور شود خودش قرارداد مستقیم ببندد. وی ادامه داد: یکی از سخنان مهم مقام معظم رهبری این بود که قراردادهای پیمانی باید کمتر شود. متاسفانه در زمانی حتی تا مرز 13هزار شرکت پیمانکاری داشتیم. دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه امروز کار جداگانه فعالان کارگری برای حل مشکلات کارگران دیگر موثر نیست، گفت: وقتی کار ما اثر دارد که حرکت عمومی راه بیفتد. می‌توانیم به کارفرماها بگوییم تسهیلات بگیرید اما به قراردادهای پیمانی خاتمه دهید. وی با بیان اینکه از سال 78 به بعد قراردادهای موقت به کرسی نشسته است، اظهار داشت: چیزی که 20 سال از آن گذشته، دیگر قابل تحمل نیست. بارها تلاش کردیم اما هر بار نتوانستیم در مجلس برای خاتمه دادن به قراردادهای موقت رای بگیریم. تبصره یک ماده هفت قانون کار را بخوانید، می‌گوید آن دسته از کارهایی که طبیعتش موقت است باید دولت مشخص کند. بقیه کارها دیگر موقت نیستند. وی افزود: امسال سال آخر نمایندگی من در مجلس است. بار آخر که این طرح را به مجلس بردم 76 رای موافق داشت که تا 176 رای فاصله زیادی داشت. در این مدت باقیمانده تمام همت فعالان کارگری و کارگران باید تجمیع شود تا بتوانیم این طرح را به مجلس ببریم و برای آن رای بگیریم. امروز دیگر حجت تمام شده و ما باید عمل کنیم. رهبری نیز بر این امر تاکید موکد داشته‌اند.