عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در سال ۹۷ با توجه به گرانی‌ها یک میلیون نفر به جمعیت حاشیه‌نشینان کشور افزوده شد.

علی کرد در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، حاشیه‌نشینی را معضل بزرگ کلان‌شهرها دانست و گفت: سکونت‌گاه‌های غیررسمی از امکانات بهداشتی، آموزشی و رفاهی مناسب برخوردار نیستند و انواع آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی مردم این مناطق را تهدید می‌کند. وی با بیان اینکه مجلس با تصویب مصوبات مناسب در تلاش برای تامین امکانات در مناطق روستایی و عشایری برای جلوگیری از مهاجرت و حاشیه‌نشینی است، افزود: متاسفانه به دلیل عدم زیرساخت‌های مناسب در روستاها و شهرهای مرزی و محروم شاهد افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها و روی آوردن آنها به حاشیه‌نشینی هستیم که در این رابطه نیاز است مجلس و دولت با تامین زیرساخت‌ها، ماندگاری مردم در روستایی و مناطق محروم را افزایش دهد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: دولت و وزارت کشور باید مصوباتی را برای بهبود شرایط زندگی در روستاها و شهرهای محروم داشته باشد. البته اعتباراتی به استان سیستان و بلوچستان مانند زاهدان که بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین را دارا است و خاش و چابهار تزریق شده که انتظار می‌رود این بودجه در زمینه ساخت وساز فضای آموزشی، مخابرات، بهداشتی و کارگاه‌های تولیدی هزینه شود. این نماینده مجلس با یادآوری وجود 13میلیون حاشیه‌نشین در کشور، ادامه داد: دولت توفیق چندانی در مدیریت و کنترل معضل حاشیه‌نشینی در سال 97 نداشت به گونه‌ای که در سال 97 با توجه به گرانی‌ها و افزایش قیمت مسکن شاهد افزایش یک میلیونی جمعیت حاشیه‌نشینان هستیم.