نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد که طی پاییز سال گذشته نرخ بیکاری جوانان اندکی کاهش یافته و سهم اشتغال در بخش خدمات افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله، ۲۷درصد و جمعیت آنها، ۷۶۰هزار و ۵۳۴ نفر بوده که از این تعداد، ۲۳.۶درصد معادل ۵۱۴هزار و ۹۶ نفر مرد و ۳۸.۴درصد معادل ۲۴۶هزار و ۴۳۸ نفر زن هستند. نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در نقاط روستایی، ۱۷.۶درصد و جمعیت آنها ۱۵۲۱۳۱ نفر و نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در نقاط شهری، ۳۱.۱درصد با ۶۰۸هزار و ۴۰۳ نفر است. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله در پاییز سال ۹۷، ۲۴.۵درصد و تعداد آنها یک میلیون و ۶۷۰هزار و ۵۴۸ نفر بوده که از این تعداد، ۲۰.۸درصد معادل یک میلیون و ۹۴هزار و ۷۴۵ نفر مرد و ۳۷.۱درصد معادل ۵۷۵هزار و ۸۰۳ نفر زن هستند. در حالی که نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله در نقاط شهری ۲۷.۵درصد و تعداد آنها یک میلیون و ۳۷۰هزار و ۳۳۲ نفر بوده این نرخ در نقاط روستایی ۱۶.۴درصد است و ۳۰۰هزار و ۲۱۶ نفر را شامل می‌شود.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز ۱۸.۳درصد و تعداد آنها یک میلیون و ۲۸۶هزار و ۸۳ نفر است که ۱۳.۴درصد معادل ۶۱۷هزار و ۴۲۲ نفر را مردان و ۲۷.۹درصد معادل ۶۶۸هزار و ۶۶۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. این نرخ در نقاط روستایی ۲۲.۸درصد معادل ۱۳۴هزار و هشت نفر و در نقاط شهری ۲۷.۵درصد معادل یک میلیون و ۱۵۲هزار و ۷۵ نفر است که نشان می‌دهد بیکاری دانش‌آموختگان در نقاط شهری بیشتر است.

بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹.۹درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخش‌های صنعت با ۳۲.۹درصد و کشاورزی با ۱۷.۲درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در پاییز ۱۳۹۷ سهم جمعیت بیکار ۱۰ساله و بیشتر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران، ۴۰.۵درصد است. این سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر است که از افزایش ۰.۱درصدی این شاخص نسبت به فصل قبل از آن خبر می‌دهد. از سوی دیگر سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان نیز ۲۳.۹درصد است که این سهم در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی افزایش داشته است.

براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۷، نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله که در تابستان گذشته ۲۷.۲درصد بوده در فصل پاییز به ۲۷درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۰.۲درصدی نرخ بیکاری است.

همچنین بررسی سهم شاغلین ۱۰ساله و بیشتر با ساعات کار معمول ۴۹ ساعت در هفته نیز نشان می‌دهد ۳۶.۵درصد شاغلین در پاییز سال گذشته به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند در حالی که این میزان در تابستان گذشته، ۴۱درصد بوده و به منزله آن است که این دسته شاغلین به دلایل مختلف مثل گرایش به کار آزاد، کسب درآمد بیشتر یا عدم علاقه به شغل کمتر از حد استاندارد کار کرده‌اند. این شاخص که یکی از مؤلفه‌های کار شایسته به شمار می‌رود ۴.۵درصد کاهش داشته است.