بررسی آمار نیروی کار نشان می‌دهد ۴۷درصد از جمعیت بیکار کشور، بالای ۲۹ سال سن دارند و بر این اساس، متولدین دهه 60، دقیقا در این گروه سنی قرار می‌گیرند.

به گزارش مهر و براساس نتایج سرشماری سال ۹۵ کشور، 16میلیون و ۸۰۲هزار و ۴۶ نفر (معادل ۲۱درصد کل جمعیت کشور) را دهه شصتی‌ها تشکیل می‌دهند. در حال حاضر متولدین دهه ۶۰، جمعیت در محدوده سنی ۲۹ تا ۳۸ سال را تشکیل می‌دهند که طبق آمار، حدود نیمی از جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار مربوط به یک ساله منتهی به پاییز ۹۷، کل جمعیت بیکار بالای ۱۵ سال کشور، ۳ میلیون و ۱۶۵هزار و ۱۰۸ نفر هستند. به استناد آمار رسمی مرکز آمار، یک میلیون و ۶۷۰ هزار و ۵۴۸ نفر از مجموع جمعیت بیکار، در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.

با توجه به اینکه آمار مربوط به نتایج نیروی کار در اسفندماه ۹۷ از سوی آمار ایران منتشر نشده است، آمار مربوط به دوازده ماهه منتهی به پاییز ۹۷ نشان می‌دهد در پایان آذرماه بالغ بر ۶۰۸هزار شغل در کشور ایجاد شده است. مابه‌التفاوت جمعیت بیکار ۱۵ تا ۲۹ ساله تا میزان کل بیکاران ۱۵ سال به بالا، جمعیت بیکار بالای ۲۹ سال را نشان می‌دهد. بر این اساس، جمعیت بیکار بالای ۲۹ سال کشور یک میلیون و ۴۹۴هزار و ۵۶۰ است که عمده بیکاران دهه شصتی دقیقاً در این گروه سنی قرار می‌گیرند.

به استناد آمار رسمی مرکز آمار، می‌توان مدعی شد که ۵۳درصد جمعیت بیکار کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال و ۴۷درصد نیز بالای ۲۹ سال هستند. لازم به ذکر است براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت جنسیتی و تحصیلی دهه شصتی‌ها، از مجموع جمعیت ۱۶ میلیون و ۸۰۲هزار نفری متولدین این دهه، ۸ میلیون و ۴۸۳هزار و ۸۹۳ نفر (۵۰.۵درصد) مرد و ۸ میلیون و ۳۱۸هزار و ۱۵۳ نفر (۴۹.۵درصد) زن هستند. همچنین از مجموع جمعیت دهه شصتی کشور، حدود ۹۶درصد معادل ۱۶ میلیون و ۱۵۹هزار و ۳۸۰ نفر باسواد و حدود ۴ درصد نیز بیسوادند. وضعیت تحصیلی دهه شصتی‌ها نیز نشان می‌دهد که ۳۶.۸درصد زیردیپلم، ۲۸.۴درصد دیپلم و پیش‌دانشگاهی و ۳۴.۵درصد دارای تحصیلات عالی هستند.