شکل گرفتن و رونق یک فعالیت تولیدی قبل از هر چیز نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد است که به گفته یک اقتصاددان، بدین منظور باید نقدینگی اضافه را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد هدایت کرد که نکته مهم این فرایند جلوگیری از نفوذ واسطه‌گران و رواج فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در طول زمان می‌تواند باعث انتقال تکنولوژی و انرژی شود.

به گزارش ایسنا، رونق تولید در میان اصطلاحات تخصصی علم اقتصاد بیش از هر چیز به رشد اقتصادی نزدیک است. افزایش شاخص رشد اقتصادی نشانه‌ای از افزایش فعالیت‌های تولیدی در یک کشور است که در نهایت می‌تواند به افزایش ثروت ملی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه اجتماعی بیانجامد. برای شکل گرفتن یک فعالیت تولیدی پیش از هر چیز به سرمایه‌ای نیاز است تا بتوان از آن طریق عوامل مختلف تولید مانند نیروی انسانی و تکنولوژی را گرد هم آورد. در این میان دولت می‌تواند با ایجاد محیطی امن برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد اقدام کند که در این بین ابزارهای مالیاتی و بانکی دو اهرم اصلی دولت برای حمایت از تولید هستند.

در این زمینه کمیل طیبی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به ضرورت حمایت از تولید در شرایط فعلی اقتصاد اظهار کرد: اساس سازوکار حمایت از تولید بر نیروی کار و سرمایه استوار است. حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید به گونه‌ای تخصیص منابع هم محسوب می‌شود. البته به شرطی که تکنولوژی سطح بالا برای این سرمایه‌گذاری‌ها هم در نظر گرفته شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری مبنای حمایت از تولید است، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نوعی هزینه مولد به شمار می‌رود که در طول زمان می‌تواند باعث انتقال تکنولوژی، منابع و انرژی هم بشود.

او با اشاره به حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بر اهمیت استفاده از این ظرفیت برای حمایت از تولید تاکید کرد و ادامه داد: رابطه بین پول موجود و تولید واقعی بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس زمانی که حجم پول در اقتصاد از میزان فعالیت‌های مولد بیشتر باشد باید سعی کرد که نقدینگی اضافه را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد هدایت کرد. در این فرایند نکته مهم جلوگیری از نفوذ واسطه‌گران و رواج فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است.