پرداخت مقرری بیمه بیکاری بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی از دیروز به حساب افراد مشمول آغاز شد.

به گزارش مهر، بیمه بیکاری به بیمه‌شدگانی تعلق می‌گیرد که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند سیل، جنگ، زلزله و آتش‌سوزی بیکار شدند و برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن سابقه پرداخت بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار در اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. فرد بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده باشد و همچنین بیمه‌شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل‌، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی بیکار شوند می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند. بیمه‌شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در شرایط عادی باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذی‌ربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه اعلام کند. براساس قانون بیمه‌شدگانی دریافت مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند، تبعه کشورهای خارجی نباشند، مستمری‌بگیر، بازنشسته یا ازکارافتاده کلی نباشند. دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند و در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نباشند. براساس اعلام محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال گذشته پرداخت مقرری بیمه بیکاری از پانزدهم تا هجدهم هر ماه است و پرداختی‌های این ماه برای مقرری‌بگیرانی که از بانک رفاه حقوق می‌گیرند، از دیروز آغاز شد و بیمه بیکاری مقرری‌بگیرانی که از سایر بانک‌ها مقرری خود را دریافت می‌کنند نیز پرداخت خواهد شد.