ادامه اعتراض صنفی کارگران قطار شهری اهواز در سال جدید

صبح دیروز (۱۷ فروردین ماه) حدود ۱۵۰ نفر از کارگران پیمانکاری «پروژه قطار شهری اهواز» در اعتراض به اخراج همکاران خود و دریافت نکردن دستمزد و عیدی یک سال گذشته خود مقابل ورودی کارگاه تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: ۵ نفر از همکارانمان با ۶ تا ۷ سال سابقه کار به بهانه اتمام قرارداد کار در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته بیکار شده و از آنها خواسته شده که از سال جدید در کارگاه حاضر نشوند. کارگران در توضیح این ماجرا گفتند: واقعیت این است که این تعدیل به پیگیری مطالبات صنفی کارگران این پروژه در سال گذشته مربوط می‌شود. به ادعای این کارگران، در پروژه قطار شهری اهواز حدود ۱۵۰ کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری کیسون فعالیت دارد که کارگران جدا از ۱۲ ماه مزد معوقه مربوط به سال ۹۷، مشکلات و مطالبات صنفی دیگری هم دارند.

همچنین یکی از کارگران گفت که کارگران عیدی سال گذشته خود را هنوز بعد از گذشت ۱۷ روز از سال جدید دریافت نکرده‌اند.

شهرام شاهین‌زاده، مدیرعامل قطار شهری اهواز در این باره به ایلنا گفت: ماه‌های پایانی سال گذشته معادل ۷ حقوق کارگران پیمانکاری قطار شهری طبق خواسته کارگران پرداخت شده است و در سال جدید نیز  پیگیر سایر معوقات مزدی کارگران هستیم. او با بیان اینکه در حال حاضر کارگران قطار شهری اهواز یک سال مطالبات سال ۹۷ و عیدی خود را از کارفرمای شرکت کیسون طلبکارند، افزود: اعتبارات مالی پیمانکار قطار شهری به موقع تامین شده و همه صورت وضعیت‌های مالی آن تا پایان سال ۹۷ پرداخت شده است. به گفته وی، اختلافات مالی بین سازمان قطار شهری و شرکت پیمانکاری کیسون وجود دارد که این موضوع هیچ ربطی به کارگران ندارد و باید مطالبات کارگران به موقع از سوی پیمانکار پرداخت می‌شد.

وی با بیان اینکه به عنوان مدیرعامل قطار شهری از کارگران حمایت می‌کنم، اظهار داشت: راه شکایت برای کارگران پیمانکاری قطار شهری اهواز به اداره کار و سایر مراجع باز است و در این راه من به عنوان مدیرعامل قطار شهری که مسئولیت پذیرفته‌ام و طبق نظر شورای تامین، وظیفه نظارت بر پرداخت حقوق کارگران را برعهده دارم، از آنها حمایت می‌کنم. شاهین‌زاده درباره اخراج ۵ نفر از کارگران قطار شهری اهواز در روزهای پایانی سال ۹۷ یادآور شد: پیمانکار مدعی است به دلیل غیرفعال بودن کارگاه برای کاهش هزینه‌ها اقدام به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود کرده است. با این حال این موضوع قابل پیگیری است چراکه اگر این تعدیل‌ها بی‌دلیل صورت گرفته باشد، به هیچ‌وجه اجازه اخراج نیروی کار را نخواهم داد.