وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال آینده دارندگان درآمد ثابت باید از زندگی بهتر و عزت‌مندتری برخوردار شوند.‌ محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال ۹۷ به دلیل فشارهای نظام سلطه، افرادی که دارای درآمد ثابت بودند فشارهایی را تحمل کردند. وی تصریح کرد: به‌عنوان یک شهروند ایرانی و در پی این اتفاقی که باعث شد به افرادی که دارای درآمد ثابت هستند فشار بیاید، باید تمام تلاش خود را در سال ۹۸ به کار بگیرم تا فشارها به حداقل ممکن برسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: امیدوارم در سال آینده با تصمیمات دولت و مجلس در سال ۹۸ دارندگان درآمد ثابت از زندگی بهتر و عزت‌مندتری برخوردار شوند. شریعتمداری اضافه کرد: کارگران که قشر تولید هستند و معلمان که همه دانش کشور بر پایه تلاش آنها رو به رشد است، در کانون توجه هستند. وی بیان کرد: همه آنهایی که بازنشسته هستند و آینده همه جامعه را در چهره آنها می‌بینیم، عزت‌مندی زندگی آنها عزت‌مندی زندگی شاغلین نیز هست.