رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران گفت: اموال شستا در اختیار دولت نیست که بخواهد براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های زیرمجموعه آن را بفروشد.

به گزارش ایلنا، علی دهقان‌کیا با بیان اینکه دولت سال‌ها دست در جیب تامین اجتماعی کرده و هر کار دلش می‌خواهد با آن می‌کند، گفت: شرکت‌های بحران‌زده را دولت به تامین اجتماعی تحمیل کرده و اکنون بر واگذاری آنها تاکید دارد، در حالی‌که دولت حق ندارد برای اموال تامین اجتماعی که حق‌الناس است، تصمیم بگیرد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور درباره واگذاری شرکت‌های شستا گفت: این اظهارات منطقی و قانونی نبود. اصل سرمایه سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است. سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس و یک صندوق بین‌النسلی است به همین دلیل اعتراض داریم که دولت چرا باید به این اندازه در امور این سازمان دخالت کند؟

دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه در ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تنها مدیریت برعهده دولت گذاشته شده و در هیچ جای آن نیامده که اموال تامین اجتماعی متعلق به دولت باشد، گفت: اموال شستا در اختیار دولت نیست که بخواهد براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های شستا را به هر جایی بفروشد.

وی با اشاره به اینکه خصولتی را خود دولت‌ها درست کرده‌اند اما امروز می‌گویند نمی‌دانیم چیست، گفت: تامین اجتماعی یک سازمان کاملا خصوصی را تبدیل به دولتی کردند و هر بلایی که دلشان می‌خواهد به روزگار سازمان و اموال آن آوردند. هر جا دلشان بخواهد اموال سازمان را به دیگران واگذار می‌کنند و هر جا که کم می‌آورند از جیب سازمان تامین اجتماعی می‌بخشند. این همان خصولتی است.

دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه وقتی مدیریت را به دولت دادیم، بدین معنا نیست که اموال را هم به دولت داده‌ایم، گفت: دولت نمی‌تواند به وزیر کار یا مدیرعامل تامین اجتماعی تاکید کند که بنگاه‌های اقتصادی شستا باید فروخته شود. اگر وزیر کار یا مدیرعامل تامین اجتماعی اموال شستا را بفروشند، خیانت در امانت کرده‌اند و باید جواب صاحبان آنها را که ۴۲ میلیون کارگر و خانواده‌های آنها هست، بدهند. رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران، مشکل اصلی که باعث این همه بحران برای تامین اجتماعی شده را ساختار غلط حاکم بر این سازمان دانست و گفت: ساختار سازمان وقتی در سال ۸۳ تغییر کرد، صاحبان اصلی از میدان بیرون رانده شدند. شورای عالی تامین اجتماعی سه‌جانبه‌گرایی بود که ۱۱ عضو داشت که ۵ نفر نمایندگان کارگر و کارفرما و ۶ نفر نیز دولتی‌ها بودند که از وزارتخانه‌های مختلف می‌آمدند و می‌توانستیم با آنها رایزنی داشته باشیم و نظراتشان را تغییر بدهیم اما اکنون ۶نفر را وزیر کار انتصاب می‌کند. این روند باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه از وقتی تغییر ساختار سازمان اتفاق افتاد، زمان اجرای تصمیمات غلط نیز فرارسید، گفت: تاکید داریم ساختار سازمان باید تغییر کند تا دولت نتواند حرف خود را  آنجا که غلط است، به کرسی بنشاند.

دهقان‌کیا افزود: اگر شرکای اجتماعی در بحث مدیریت سازمان نقش داشته باشند، تصمیمات درستی گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات بسیار ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی ازجمله ۲۶ ماده قانونی که به سازمان تحمیل شده، گفت: اگر قرار باشد صاحبان اصلی بر مسند مدیریت تامین اجتماعی بنشینند، اولین گام این است که دولت باید بدهی خود را که از مرز ۱۸۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته، بدهد. دوم اینکه ۲۶ قانون تحمیلی باید لغو شود که ماهیانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از جیب بازنشستگان و کارگران برمی‌دارند و برای سه میلیون و ۵۰۰هزار نفر هزینه می‌کنند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران افزود: اگر صاحبان اصلی تامین اجتماعی مدیریت داشته باشند، همه چیز را به درستی مدیریت می‌کنند و از اجرای قوانینی که نه تنها سازمان را به مرز بحران می‌کشد بلکه آینده کشور را تهدید می‌کند، جلوگیری می‌کنند. از دولت انتظار داریم اصلاح ساختار تامین اجتماعی به صورت لایحه به مجلس برده شود یا به صورت طرح از سوی نمایندگان ارائه شود.

وی در توضیح بحث خصولتی نیز گفت: اکنون شرکت‌های شستا خصوصی است اما دولت حدود ۱۵۰۰ مدیر دولتی و عوامل خود را به این شرکت‌ها تحمیل کرده و همین مدیران دولتی هستند که شستا را به خاک سیاه نشانده‌اند یا می‌نشانند، بعد هم ادعای خصولتی دارند. دولت حق ندارد بدین اندازه از شستا هزینه کند و اگر هم می‌خواهد افرادی را به شستا تحمیل کند، حداقل افراد توانمندی را منصوب کند.