دومین جلسه شورای عالی کار درباره تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده در شرایطی 21 اسفند ماه برگزار می‌شود که نماینده کارگران در این شورا می‌گوید اختلاف نظر آنان با کارفرمایان بر سر میزان افزایش حقوق هنوز رفع نشده است.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: دیدگاه اعضای شورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزدها بسیار با یکدیگر متفاوت است و بعید به نظر می‌رسد بتوان تکلیف افزایش حقوق کارگران را در هفته جاری مشخص کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: بدون شک برگزاری یک جلسه برای ایجاد تفاهم با این میزان از تفاوت دیدگاه کفایت نمی‌کند و نمی‌توان درباره میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران به نتیجه رسید مگر اینکه در شورا از سازوکار رای‌گیری استفاده شود تا بدین ترتیب تکلیف افزایش دستمزد کارگران روشن شود.

وی تصریح کرد: تحلیل آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که میان دستمزد و هزینه خانوار 3.3 نفری کارگران یک میلیون و 89 هزار تومان اختلاف وجود دارد و ما به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار به دنبال این هستیم که این میزان اختلاف برای سال آینده جبران شود. نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله برای ما کاهش فاصله هزینه و دستمزد کارگران است که می‌تواند در قالب‌های نقدی و غیرنقدی انجام شود. پیش از این فتح‌اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته بود که نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار به دنبال افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد سال 98 کارگران هستند، اما نمایندگان کارگری تن به هر قرارداد و خواسته کارفرمایان نخواهند داد.