عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تعلل وزارت کار در برگزاری جلسات مزدی گفت: این رویکرد، فضای چانه‌زنی را محدود کرده است. به گزارش ایلنا، علی خدایی می‌گوید: وزارت کار جلسه را به تعویق می‌اندازد و این اصلاً اتفاق قابل قبول و خوشایندی نیست. برخلاف سال‌های گذشته تا روز ۱۶ اسفند، هنوز هیچ مذاکره جدی و رودررو با کارفرمایان و دولت نداشته‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه نباید در برگزاری جلسات تا این اندازه اهمال بورزند، ادامه داد: برگزار نشدن جلسات، عملاً فضای چانه‌زنی کارگران را محدود می‌کند. علی‌القاعده باید تا امروز چندین جلسه برگزار می‌کردیم که متاسفانه فقط یک جلسه با موضوع تعیین دستمزد ۹۸ برگزار شده که در آن جلسه نیز وزیر کار و دو وزیر دیگر حضور نداشتند.

خدایی با بیان اینکه وعده داده‌اند هفته آینده دومین جلسه مزدی برگزار خواهد شد، اعلام داشت: پیشنهاد گروه کارگری جبران کاهش قدرت خرید کارگران است و بر این اساس باید کف خواسته ما را تفاوت سبد معیشت امسال با سال گذشته به میزان ۱ یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان درنظر بگیرند. معتقدیم که این میزان، حداقلی‌ست که قدرت خرید کارگران را به اسفند ۹۷ بازمی‌گرداند و برای بهبود قدرت خرید باید افزایش دستمزد از این رقم هم بیشتر باشد.