مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار تنزل یافته است.

بازوی پژوهشی قوه مقننه با اشاره به پژوهش جهانی سال ۲۱۰۹ بانک جهانی، در گزارش خود آورده ایران سال گذشته در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته بود اما امسال ۴ رتبه تنزل داشته و در پله ۱۳۲ ایستاده است.

طبق این گزارش، از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید ولی از سال ۲۰۱۷ مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شده که عمده‌ترین دلیل آن کندی اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مجموعه گزارش‌های «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی» که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تدوین شد بیش از ۱۵۰ مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار به تفکیک نهادها و دستگاه‌های اجرایی مسئول را پیشنهاد داد و در سال ۱۳۹۶ پس از به‌روزرسانی، نسخه جدیدی از راهکارهای پیشنهادی ارائه کرد ولی تاکنون اغلب پیشنهادها و راهکارهای مذکور عملیاتی نشده است.