یک کارگر زن در مناطق روستایی شهر پاوه در استان کرمانشاه به علت سقوط از درخت جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، این کارگر با نام «خاور صادقی» در یکی از باغات روستای «تین» از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه در استان کرمانشاه در حال چیدن توت از بالای درخت بود که از ارتفاع به پایین سقوط می‌کند و به علت شدت جراحات وارده در نواحی مختلف بدن بعد از انتقال به بیمارستان قدس شهر پاوه فوت می‌شود. طبق این گزارش، مرحومه اهل روستای تین و ساکن شهر شاهواز از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانشاه بوده است.