روز گذشته (22 خرداد) جمعی از فرهنگیان بازنشسته در سال 1400، در اعتراض به عدم تحقق وعده‌ها و بی‌توجهی به حقوق قانونی خود مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان به اجرا نشدن کامل رتبه‌بندی و همسان‌سازی، پرداخت نشدن بستانکاری‌ها و پایمال شدن حقوق قانونی خود اعتراض دارند. این بازنشستگان از سازمان برنامه و بودجه درخواست دارند اعتبار کافی برای پرداخت مطالبات قانونی فرهنگیان بازنشسته اختصاص دهد.