ظهر روز شنبه (19 خرداد) حادثه آتش‌سوزی در شرکت خودروسازی مایان قزوین منجر به مصدومیت ۸ کارگر شد. به گزارش ایلنا، مصدومین این حادثه که کارگران و آتش‌نشانان این شرکت بوده‌اند دچار دودگرفتگی و کاهش اکسیژن شدند و هفت نفر در محل به دلیل استنشاق مواد دودزا، اکسیژن‌تراپی شده و یک نفر نیز به بیمارستان منتقل شد.