تعدادی از کارگران کارخانه کربنات سدیم واقع در شهرک صنعتی سرخه سمنان، خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش ایلنا، خواسته اصلی کارگران کربنات سدیم واقع در شهرک صنعتی سرخه، تشکیل شورای اسلامی کار، افزایش حقوق با پرداخت اضافه‌کار، پاداش و سایر مزایای شغلی است که در تجمع صنفی هفته گذشته خود به آن تاکید کردند. به گفته یکی از این افراد، کارگران در اسفند ماه سال گذشته با برگزاری چند تجمع صنفی، از مدیریت درخواست تشکیل نهاد کارگری و افزایش حقوق را کردند که با دخالت مسئولان، کارفرما وعده انجام آن را تا چند ماه آینده داد اما به جز تشکیل شورای اسلامی کار، مابقی خواسته‌های کارگران بدون جواب ماند. این کارگر افزود: اخیرا کارفرما از یک سو حق جذب در فیش حقوقی را افزایش داده و از سوی دیگر اقدام به قطع اضافه‌کاری‌های کارگران کرده است. وی با بیان اینکه پس از اعتراض کارگران، کارفرما بار دیگر وعده افزایش حقوق و بازگشت اضافه‌کاری‌ها را داده، افزود: خواسته ما مشخص شدن وضعیت مطالباتمان است بنابراین با اعتماد به وعده‌های داده شده، اعتراض صنفی خود را به پایان رساندیم.