یک کارگر نوجوان هنگام کار در یک واحد ساختمانی در محدوده خیابان وحید شهر اصفهان، بر اثر سقوط از ارتفاع طبقه سوم به همکف جان باخت. به گزارش ایلنا، این کارگر تبعه کشور افغانستان که حدود ۱۸ سال سن داشت به دلیل‌ عدم استفاده از تجهیزات ایمنی از ارتفاع حدودا ۱۲ متری ساختمان به پایین سقوط کرده و به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان سپرد.