روز گذشته (ششم خرداد) جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرهایی مانند تهران و کرمانشاه مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، حاضران در این تجمعات، خواسته‌های خود را بهبود وضع معیشتی، مستمری بالای خط فقر و خدمات درمانی رایگان عنوان کرده و اعلام داشتند با این مستمری‌های زیر خط فقر، زندگی نمی‌گذرد.