رئیس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم گفت: در مجلس یازدهم اجحاف‌هایی در حق کارگران و بازنشستگان صورت گرفت که تمایلی به باز کردن آن ندارم. به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی افزود: رهبری امسال مطالبه جدی امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند ولی ما در این حوزه نباید فقط از کارفرما مطالبه داشته باشیم بلکه از سیاست‌گذاری دولت هم باید توقع داشته باشیم. وی با اشاره به این موضوع که کاریابی‌ها در استان‌ها تعطیل شده، اظهار کرد: ما خروجی چندانی از جلسات و همایش‌ها نمی‌گیریم بلکه از عمل و اقدام نتیجه می‌گیریم. توافق کردیم که فراکسیون تعاون، کارگران و بازنشستگان را ادغام کنیم تا فراکسیون بزرگی شکل گیرد که امیدواریم در مجلس جدید نقش خوبی ایفا کند. اولویت ما نیز ارتقای روابط کار در ایران است و همه نمایندگان نقش جدی باید در این زمینه ایفا کنند.