رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) محورهای این تحقیق و تفحص و شرکت‌های تفحص شده را تشریح کرد. به گزارش ایلنا، علی خضریان گفت: هیأت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول حدود ۳۰هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیأت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد و هم‌اکنون در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار دارد. وی افزود: شرکت ذوب‌آهن، رایتل، کشتیرانی، ایران‌سازه، رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله ازجمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت 

خواهد شد.