رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قرار شد با یک درصد افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، ۵۰ همت برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین شود. به گزارش توسعه ایرانی، داود منظور خاطرنشان کرد: به محض ابلاغ قانون، هم در صندوق بازنشستگی کشوری و هم در صندوق تأمین اجتماعی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا خواهد شد. وی درباره رتبه‌بندی معلمان بازنشسته هم گفت: برای بازنشستگان ۳۱ شهریور سال قبل تاکنون باید وزارت آموزش و پرورش طی نامه‌ای میزان مطالبات بازنشستگان را اعلام کند تا در قالب دیون دولت پرداخت کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه متذکر شد: مرجع تشخیص میزان مطالبات بازنشستگان معلم خود وزارت آموزش و پرورش است.