تعدادی از کارکنان پیمانی شهرداری گرگان به وضعیت شغلی و تبعیضات حقوقی موجود در محیط کار معترض‌اند. به گزارش ایلنا، این کارگران با بیان اینکه «تعداد ۶۰۰ نفر نیرو در مجموعه شهرداری گرگان به صورت پیمانی فعال هستند»، اظهار کردند: سال ۱۴۰۰ به ما وعده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دادند که هنوز بعد از سه سال اجرا نشده است. این کارگران با بیان این مطلب که «کارگران پیمانی و غیررسمی شهرداری با مزد حداقلی کار می‌کنند»، گفتند: مزد کارگران پیمانی با ۱۵ و ۱۶ سال سابقه خدمت که در کار خود خبره شدند، با چند فرزند و همسر تازه به ۱۴ میلیون تومان رسیده که باز هم مصداق مزد حداقلی است. این عده با انتقاد از عدم اجرای طرح ساماندهی کارکنان بیان کردند: سال‌هاست مانند بسیاری از نیروهای پیمانی دیگر توسط پیمانکاران ثروتمند نیروی انسانی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیریم. این کارکنان با ابراز اعتراض خود نسبت به تبعیضات حقوقی در مجموعه گفتند: درست است که برای نیروهای شاهد و ایثارگر باید امتیازاتی قائل شویم اما چرا نیروهایی که زیر ۵ سال و گاه زیر ۲ سال سابقه دارند، باید تبدیل وضعیت به شکل رسمی شوند و دریافتی دو برابر بیشتر از ما با کار کمتر (بیش از ۲۴ میلیون تومان) داشته باشند.