ریزش بخشی از دیوار یک محل گودبرداری شده در خیابان قزوین تهران منجر به فوت یک کارگر و مصدومیت شدید کارگر دیگر شد. به گزارش ایلنا، شامگاه روز یکشنبه (دوم اردیبهشت)، بخشی از دیوار یک محل گودبرداری شده در خیابان قزوین تهران فروریخت. در این حادثه، یک کارگر ۲۵ساله جوان جان خود را از دست داد و کارگری ۵۰ساله دیگر نیز به شدت مجروح شد. طبق این گزارش، تنها کارگر مصدوم این حادثه توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت.