جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز، صبح دیروز (۲ اردیبهشت) در اعتراض به حکم اخراج خود مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران گروه ملی فولاد اهواز ماه‌هاست که به دنبال مطالبات خود و اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و برای احقاق حقوق خود تجمعاتی برگزار کرده‌اند. در پی اعتراضات انجام شده جمعی از کارگران اخراج شده‌اند.