اواخر اسفند ماه کمیسیون کارگری شورای تأمین اهواز جلسه‌ای برای بازگشت به کار و بسته شدن قرارداد با حدود ۷۰ نیروی مخابرات خوزستان، تشکیل داد و مصوبه‌ای در این خصوص صادر کرد. با این حال نیروهای مخابرات خوزستان از عدم اجرای مصوبه شورای تأمین استان برای بازگشت به کار خبر دادند و گفتند: حدود یک ماه از این مصوبه می‌گذرد و هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. به گزارش ایلنا، این کارگران که حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۴ سال سابقه کار دارند، می‌گویند: مخابرات زیر بار اجرای حکم اداره کار و دیوان عدالت اداری نمی‌رود و مانع بازگشت به کار ما شده است. آنها می‌گویند: شورای تأمین استان با اشاره به سابقه بالای ما مصوبه‌ای برای بسته شدن قرارداد با شرکت تازه‌کار طاها صادر کرد که هنوز مخابرات زیر بار اجرای این مصوبه نیز نرفته است. این نیروها می‌گویند: مسئول اجرایی کردن این مصوبه دادستان است که از قرار معلوم، تاکنون پیگیری‌های لازم برای اجرای آن صورت نگرفته است. آنها می‌گویند: مخابرات با این کار نیروها را به سمت گرفتن بیمه بیکاری سوق می‌دهد، که این اقدام، بار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی دارد.