روز گذشته (بیستم فروردین ماه)، جمعی از پرستاران بیمارستان‌های شیراز در اعتراض به اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر، مقابل استانداری فارس تجمع کردند. به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته بود که فقط 80 نفر از پرستاران شیراز معترض هستند. با این حال پرستاران معترض می‌گویند که خیلی بیشتر از 80 نفر معترضیم و به شرایط سخت کار، اضافه‌کار اجباری و تحمیلی و دستمزدهای بسیار ناچیز اعتراض داریم. آنها می‌گویند: امیدواریم صدایمان شنیده شود و بدانند که شرایط کاری‌مان بسیار  سخت است.