وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر الزام مقرری‌بگیران بیکاری به آموزش مهارتی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و اجرای ماده ۹ قانون بیمه بیکاری در زمینه آموزش و بازآموزی بیمه‌شدگانی که به دلایل غیرارادی کار خود را از دست می‌دهند، به توافق رسیدند. به گزارش مهر، «مهرداد عظیمی» رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان این مطلب گفت: تجربیات روز کشورهای توسعه‌یافته در حوزه‌های با اقتصاد و تولید، مهارت‌آموزی را به عنوان موضوع کلیدی و مسیر افزایش بهره‌وری نیروی کار در جریان تولید و ارائه خدمات معرفی می‌کند. عظیمی با بیان اینکه فقط نیروی کار با بهره‌مندی از درجات بالای مهارت است که می‌تواند در قالب یک نیروی کار دارای توانایی و اثرگذار در چرخه کار، به تسهیل روند تولید کمک کند، افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور براساس این تفاهم‌نامه متعهد شده ضمن اجرای دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار هر منطقه و تقاضای کارفرمایان، فهرست مقرری‌بگیرانی را که از ثبت‌نام و شرکت در دوره‌های آموزشی امتناع می‌کنند یا این دوره‌ها را ترک می‌کنند، در پایان هر ماه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی ارسال کند. وی خاطرنشان کرد: براساس بند «ب» ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، مقرری بیمه بیکاری افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری کنند، قطع خواهد شد. بر اساس این گزارش، به موجب این تفاهم‌نامه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ملزم شده‌اند مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را که حداقل ۶ ماه از مدت دریافت مقرری بیکاری آنان باقی مانده، براساس سن، جنس، رشته تحصیلی، مهارت و شغل قبلی طبقه‌بندی کرده و متناسب با نیاز بازار کار منطقه و تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار، برای گذراندن آموزش‌های مهارتی به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی کنند. تأمین‌اجتماعی نیز براساس این تفاهم‌نامه متعهد شده با اخذ مستندات هزینه‌کرد، هزینه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای موضوع این تفاهم‌نامه را از محل اعتبارات بیمه بیکاری هر ۶ ماه یک بار به حساب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای واریز کند.