روز گذشته (25 بهمن‌ماه) کارگران در واحدهای مختلف گروه ملی فولاد دست از کار کشیدند و خواستار رسیدگی به مطالبات قانونی خود شدند. به گزارش ایلنا، مطالبات این کارگران، رفع نواقص و ایرادات اساسی در برخی آیتم‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل و مطالبه همسان‌سازی دستمزدها با شرکت‌های فولادی مشابه و همجوار است.