بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق کشوری، عیدی خود را همراه با حقوق بهمن‌ماه دریافت خواهند کرد. به گزارش توسعه ایرانی، عیدی ثابت بازنشستگان برای سال ۱۴۰۲، دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین شده که علاوه بر آن برای همسر بازنشسته ۷۰۰هزار تومان و برای هر فرزندی که فرد بازنشسته، برای او حق اولاد دریافت می‌کند، ۳۰۰هزار تومان به بازنشستگان پرداخت می‌شود. عیدی شامل بازنشستگان تازه نیز می‌شود یعنی تمام افرادی که حکم بازنشستگی آنها از ابتدای سال تا پایان ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده است.