مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد از پوشش بیمه‌ اجتماعی ۱۵هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد طی ۲ ماه پایانی سال جاری خبر داد. مجتبی احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: در حال حاضر ۵۷هزار نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که ۲۶هزار نفر از آنها، سال گذشته تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری نیز حدود ۱۴هزار نفر از چرخه بیمه‌پردازی خارج شده‌اند، اعلام کرد که ۴۵۰۰ نفر از این افراد بازنشسته و ۹۵۰۰ نفر به علت تکمیل ۱۰ سال سابقه و سن زیر ۵۰ سال و سایر علل از چرخه بیمه‌پردازی خارج شده‌اند که میزان حقوق دریافتی آنها در سال جاری معادل ۲ میلیون تومان است. احمدلو در پاسخ به این سوال که در مجموع چه تعداد زن سرپرست خانوار فاقد پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند، گفت: در حال حاضر ۱۰۳هزار و ۷۵۶ زن سرپرست خانوار با بازه سنی ۴۴ تا ۴۹ سال تحت پوشش کمیته امداد، فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند.