روز گذشته (هشتم بهمن)، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، تصویب و اجرای طرح ساماندهی کارکنان، عدالت در پرداخت حقوق و‌ مزایای شغلی و حذف پیمانکاران تامین نیرو ازجمله خواست‌های این کارگران است. کارگران نفت و گاز گچساران می‌گویند: برای برقراری عدالت، هیچ راهی جز حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با تمام کارگران نیست.