شماری از بازنشستگان کارگری اهواز با تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی این شهر، به طرح خواسته‌های قانونی خود پرداختند. یکی از این بازنشستگان که روز بیست و چهارم‌دی ماه در این تجمع صنفی شرکت کرده بود، به ایلنا گفت: نمایندگان بازنشستگان اهواز با حضور در سالن اجتماعات تامین اجتماعی، با مدیران این اداره گفت‌وگو و مطالبات خود را مطرح کردند. این بازنشسته افزود: تاکید کردیم که افزایش ۲۰ یا ۳۰درصدی مستمری‌ها نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران بازنشسته را برطرف کند و باید مستمری‌ها به اندازه خط فقر افزایش یابد. اکنون حقوق ما ۸ یا ۹ میلیون تومان است اما هزینه‌های زندگی بیش از ۲۰ میلیون!