همه کارگران بیکار شده حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه هیدروکربن سبک منطقه ویژه اقتصادی بیرجند مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: در اثر آتش‌سوزی و خسارت وارده، پالایشگاه هیدروکربن بیرجند تعطیل و همه ۱۱۷ نفر از کارگران بیکار شدند که با معرفی به تامین اجتماعی تا زمان راه‌اندازی مجدد کارگاه محل فعالیتشان از بیمه بیکاری بهره می‌برند.