افزایش حقوق بازنشستگان از محل اجرای متناسب‌سازی یکی از بحث‌های بودجه سال ۱۴۰۳ است که نمایندگان مجلس نسبت به در نظر گرفته نشدن منابع آن در پیش‌نویس اول بودجه 1403 انتقاد داشتند. دولت در واکنش به این انتقاد بحث افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را در پیش‌نویس دوم لایحه بودجه مطرح کرد تا منابع اجرای این طرح تامین شود اما بخش قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان با این شیوه نیز مخالف هستند. به گزارش ایلنا، «محمدحسن آصفری» نماینده اراک و عضو فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با این بحث اظهار کرد: به طور جدی با افزایش حقوق بازنشستگان از طریق اجرای متناسب‌سازی با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالف هستیم زیرا این روش به افزایش تورم خواهد انجامید. وی با بیان اینکه درست نیست که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مثلا ۱۰۰هزار تومان به هزینه‌های زندگی کارگر و بازنشسته اضافه کنیم تا مثلا ۲۰هزار تومان به دریافتی آنان اضافه کنیم، تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای متناسب‌سازی نباید بهانه‌ای برای افزایش فشار تورمی به معیشت مردم شود و بخش عمده نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند زیرا نوعی نقض غرض در آن وجود می‌آید. دولت باید منابع دیگری به جز مالیات را که از سفره مردم است، برای اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر بگیرد. عضو فراکسیون کارگری ادامه داد: معتقدیم دولت می‌تواند به جای فشار مالیاتی به مردم و به ویژه اقشار فرودست، از منابع دیگر غیرمالیاتی مثل افزایش فروش نفت و درآمد دولت از محل مولدسازی اموال شرکت‌ها و نهادها در چهارچوب طرح مولدسازی، منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند.