براساس گزارش‌ها تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته کاهش یافته و در میان استان‌های کشور، تهران در صدر دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار دارد. براساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در سال ۱۴۰۱ تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ۱۷۵هزار و ۳۹۱ نفر بوده که از این تعداد ۱۱۱هزار و ۴۵۸ نفر مرد و ۶۳ هزار و ۹۳۳ نفر زن هستند. تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۱۸۶هزار و ۴۲۲ نفر بوده کاهش پیدا کرده است. در بین استان‌های کشور، تهران با ۴۶هزار و ۴۳۹ نفر و پس از آن اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند.