روز گذشته (۳۰ مهر ماه) جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرهایی مانند کرمانشاه، اهواز، شوش و هفت‌تپه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل ادارات تامین اجتماعی در این شهرها تجمع کردند. به گزارش ایلنا، خواسته این بازنشستگان، ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، ارتقای خدمات رفاهی و اعاده استقلال سازمان تامین اجتماعی است.