روز گذشته (25 مهرماه)، جمعی از کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجری، با برپایی یک تجمع، نسبت به شرایط شغلی و حقوقی خود اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند باید سقف حقوق برای کارکنان شرکت‌های نفتی برداشته شود، ضمن اینکه مالیاتی که از حقوق کارکنان نفتی کسر می‌شود، ناعادلانه است. این پرسنل بهره‌بردار نفت و گاز در مورد حق سنوات بازنشستگی خود نیز خواسته‌هایی دارند. کارگران نفت و گاز آغاجری از مجموعه وزارت نفت درخواست دارند به مطالبات قانونی‌شان رسیدگی شود.