کارگر شهرداری فردیس حین کار بر اثر حمله یک قلاده سگ دچار مصدومیت شد و به بیمارستان انتقال یافت. به گزارش ایلنا، از قرار معلوم؛ این اتفاق در روزهای گذشته در یک پارک حدفاصل خیابان داوری و سعدی شهر فردیس رخ داده که در نتیجه آن جدا از مصدومیت کارگر شهرداری، سه نفر دیگر از اعضای یک خانواده نیز دچار آسیب‌دیدگی شدند.