نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره‌بهای سنگین، عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد. دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.

به گزارش تسنیم، محمدرضا تاجیک ‌با اشاره به اینکه در آخرین جلسه شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه به منظور کاهش قدرت خرید کارگران را ارائه کردیم، گفت: وزیر کار قول داد که جلسه به این منظور تشکیل شود. طبق قانون باید هفته بعد جلسه برگزار شود اما هنوز اطلاعی برای برگزاری جلسه نداده‌اند. وی با اشاره به اینکه درخواست ما این بود که بازنگری در بحث معیشت صورت گیرد، افزود: طی سال‌های اخیر فشار زیادی در حوزه مسکن به کارگران وارد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: مسکن کارگران یکی از مشکلات لاینحل جامعه کارگری است. متأسفانه دولت‌های مختلف در طرح‌های مسکن دولت‌ها ناموفق عمل کرده‌اند.

تاجیک بیان کرد: با شرایط اقتصادی و معیشتی موجود خانوارها افراد نمی‌توانند حقوق خود را به آخر ماه برسانند و در تامین نیازهای خانواده خود درمانده و بدین ترتیب حتی بسیاری در تامین اجاره‌خانه خود مشکل دارند. این روند معضلی‌ست که نیاز به تحقیق هم ندارد و همه خانواده‌های جوان درگیر آن هستند و اگر خانه پدری به کمک آنها نیاید، معضل بیشتر هم خواهد شد. این یعنی ما در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها با معضل خانه‌دار شدن بلکه با معضل اجاره کردن خانه هم روبه‌رو هستیم که روند آن آغاز شده و نیازمند این است که دولت توجه بیشتری کند.