کارگران قراردادی شرکت راه‌آهن از هزینه‌های بالای درمان و خدمات ناکافی بیمه تکمیلی انتقاد دارند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: خدمات ارائه شده توسط بیمه تکمیلی رضایت‌بخش نیست. ما هر ماه مبالغی را بابت بیمه تکمیلی می‌پردازیم اما از خدمات آن راضی نیستیم. آنها از مسئولان درخواست دارند در شرایطی که هزینه‌های درمان سربه فلک کشیده و بدون بیمه تکمیلی کارآمد، بسیاری از کارگران توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند، مناسب‌ترین و کامل‌ترین قرارداد را با یک بیمه‌گذار تکمیلی کارآمد منعقد کنند تا نگرانی کارگران از درمان و هزینه‌های آن برطرف شود. این کارگران می‌گویند: وقتی به مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی مراجعه می‌کنیم، گاه هزینه‌های درمان بیمه تکمیلی را نمی‌پذیرند و در مواردی هم هزینه‌ای مربوطه با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود.