معلمان شاغل و بازنشسته در انتظار دریافت معوقات مزدی خود هستند. به گزارش ایلنا، بازنشستگان فرهنگی می‌گویند: معوقات رتبه‌بندی و پاداش پایان خدمت باید هرچه زودتر به حساب‌مان واریز شود. در عین حال، معلمان حق‌التدریس نیز خواستار پرداخت معوقات حق‌التدریس خود تا پایان شهریور هستند. این معلمان ابراز امیدواری کردند مسئولان آموزش و پرورش به وعده‌های خود مبنی بر پرداخت معوقات قبل پایان شهریور عمل کنند. معلمان در عین حال، از اصلاحات رتبه‌بندی رضایت کامل ندارند و می‌گویند: به‌رغم رتبه‌بندی، باز هم دستمزد ما با خط فقر فاصله‌ دارد و این در حالی‌ست که به گفته وزیر آموزش و پرورش، 65درصد معلمان معترض به رتبه‌بندی به یک رتبه بالاتر منتقل شده‌اند.