برخلاف گزارش‌های ناواضح برخی از محافل اقتصادی، محاسبات نشان می‌دهد شاخص فلاکت از 48.6درصد در بهار 1401 به 60.3درصد در بهار سال جاری رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بالاترین سطح این شاخص از ابتدای سال 98 تاکنون بوده است.

به گزارش اکوایران، محاسبات حاکی از رشد شاخص فلاکت در سال جاری است. این شاخص برای بررسی رکود تورمی یک اقتصاد نیز استفاده می‌شود و از جمع تورم سالانه و بیکاری فصلی حاصل می‌شود. هرچند این شاخص در برآورد میزان رکود تورمی از دقت کافی برخوردار نیست اما ابزاری مفید برای بررسی افق اقتصادی به شمار می‌رود.

براساس گزارش‌ها شاخص فلاکت در یک سال گذشته تحت تاثیر جهش تورمی، رشد یافته است. تورم سالانه به دلیل اینکه از 24 ماه برای تخمین تورم استفاده می‌کند، دارای حافظه تاریخی بلندمدت‌تر و نوسان کمتری نسبت به تورم نقطه‌ای است.

برخلاف ادعای برخی از خبرگزاری‌ها، شاخص فلاکت از 48.6 واحد در بهار 1401 به 60.38 در بهار 1402 رسیده و همچنان صعودی است. طبق تعریف برای محاسبه شاخص فلاکت نیاز است تا از تورم سالانه در فرمول استفاده شود. تورم سالانه نیز به معنای رشد میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده در 4 فصل منتهی به هر مقطع نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته است.

شاخص مورد نیاز دیگر نیز در این مقایسه نرخ بیکاری بوده که در داده‌های مرکز آمار به صورت فصلی عنوان می‌شود. در صورت استفاده از تورم نقطه به نقطه در این شاخص، حاصل مقدار صحیحی را نشان نخواهد داد.

طبق داده‌های مرکزآمار ایران، نرخ بیکاری در بهار سال جاری نسبت به 1401 کاهش یافته است. چون شاخص فلاکت از حاصل جمع بیکاری و تورم به‌دست‌‌می‌آید، افزایش شدید تورم موجب افزایش نرخ فلاکت شده و به اشتباه سیگنال رکود تورمی را به خواننده ارسال می‌کند. بنابراین افزایش شاخص فلاکت در فصول اخیر به دلیل جهش تورمی سال گذشته بوده و لزوما نمی‌توان از این شاخص به رکورد تورمی رسید.