عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به عنوان گامی در جهت تضمین امنیت شغلی کارگران و ایجاد انگیزه در آنها برای ارائه خدمات بهتر به مردم یاد کرد. رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت ادامه داد: طرح ساماندهی کارکنان دولت به دنبال نگرانی بخش زیادی از کارکنان نسبت به عدم امنیت شغلی ارائه شده بود که با تصویب آن قطعا این دغدغه آنها رفع خواهد شد.  وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایرادات این طرح که شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود، رفع شد و به تصویب هم اعضای کمیسیون اجتماعی و هم سایر نمایندگان مجلس در صحن رسید، قانون آن به زودی ابلاغ می‌شود و این موضوع قطعا باعث خرسندی جمعیت کثیری از افراد جامعه که در بدنه دولت فعالیت دارند، خواهد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: امیدوارم این مصوبه هر چه سریعتر توسط دولت اجرایی شود تا با ایجاد امنیت شغلی و شرایط رفاهی بهتر، نگرانی نیروهای شرکتی و قراردادی رفع شود.