جمعی از افراد دارای معلویت صبح دیروز (یکشنبه ۲۲ مرداد) در اعتراض به‌ عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان در شهرهای مشهد، سنندج، کرمانشاه، قم، اردبیل، اصفهان، بروجرد، کرمان و... مقابل ادارات کل بهزیستی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. افراد دارای معلولیت به‌عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۹۶ معترض هستند. دولت در قانون بودجه امسال، ردیف اعتباری مخصوص این قانون را حذف کرد.