یکی از مطالبات بازنشستگان، پرداخت حقوق و مزایای مناطق جنگی به بازنشستگانی‌ست که در شش استان غربی و جنوبی کشور زندگی می‌کنند. این مزایا مدتی‌ست که قرار است پرداخت شود. به گزارش ایلنا، «سارا فلاحی» نماینده ایلام در مجلس در این رابطه می‌گوید: یکی از مطالبات در شش استان جنگی، بحث حقوق و مزایای مناطق جنگی برای بازنشستگان است. متاسفانه روند پرداخت این مزایا خیلی طولانی شده و عقب افتاده، هر چند  در تمام این مدت ما در مجلس پیگیری کردیم. به گفته وی، پرداخت مزایای جنگی بازنشستگان، قانون است و باید اجرایی شود. فلاحی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان برنامه و بودجه، باید مقدمات اجرای این قانون را فراهم کنند، گفت: متاسفانه تا امروز اعتنایی به این قانون نشده و ما همچنان در حال پیگیری این موضوع هستیم. از دولت می‌خواهیم بودجه مناسب برای اجرای پرداخت مزایای مناطق جنگی بازنشستگان اختصاص دهد.