رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه کارگر قراردادی به هیچ‌وجه آرامشی در مورد استمرار قرارداد کار ندارد، گفت: بیش از ۹۵درصد کارگران قرارداد موقت دارند و ضرورت دارد که امنیت شغلی و فکری این کارگران بیش از بیش تأمین شود. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: امروزه ضرورت اتخاذ تدابیری که امنیت شغلی و فکری کارگران را تامین کند، بیش از پیش احساس می‌شود. در این بین اصلاح قوانین و سایر مقررات مرتبط با قرارداد موقت کار به منظور جلوگیری از مخاطرات این نوع اشتغال و حمایت از کارگران موقت ضروری 

به نظر می‌رسد.