کارگران بیکار شده کارخانه تراکتورسازی تبریز با امضای طومار اینترنتی، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری برای بازگشت به کار خود شدند. به گزارش ایلنا، در این کارزار خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس آمده است: از شما درخواست حمایت از بازگشت به کار کارگران اخراج شده تراکتورسازی تبریز که با سابقه بالای ۱۸ سال کار سخت و زیان آور، به علت نداشتن امنیت شغلی و رای دیوان عدالت اداری ۱۷۹ در مورد ابهام قرار دادن تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، از کار بیکار شده‌اند را داریم. همه کارگران خواهان لغو رای ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در جهت حمایت از امنیت شغلی کارگران هستند.