یک کارگر ساختمانی در بلوار آل‌آقا کرمانشاه، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی و بر اثر سقوط از ارتفاع طبقه سوم و برخورد با زمین، دچار حادثه شد. به گزارش ایلنا، این کارگر که حدود ۳۲سال سن داشت، به دلیل نامعلومی از ساختمان نیمه‌کاره به پایین سقوط کرده و تلاش‌های عوامل اورژانس و انتقال به بیمارستان برای نجات جان وی بی‌ثمر بود.