صبح دیروز (دهم اردیبهشت) کارکنان شرکت کنترل ترافیک در اعتراض به واگذاری وظایف این شرکت به موسسه رایانه شهر، مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، خبر ادغام شرکت کنترل ترافیک و واگذاری وظایف این شرکت به شرکت پیمانکار، ۴۰۰ کارگر این شرکت را نگران کرده است. این عده معتقدند معلوم نیست در صورت واگذاری شرکت کنترل ترافیک چه اتفاقی برای کارگران بیفتد. بسیاری از این کارگران سوابق بالایی دارند و در صورت واگذاری شرکت، امنیت شغلی آنها دچار مشکل می‌شود.